Monday, December 1, 2008

GENERASI YANG MENTERJEMAHKAN AL-QURAN DALAM KEHIDUPAN


Firman Allah SWT yang bermaksud:

{Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman}[Yunus:57]

Adalah menjadi kepastian kepada golongan pemuda hari ini yang perlu bangkit memperjuangkan Al-Quran supaya dapat diterjemahkan di dalam masyarakat. Namun, Al-Quran seolah-olah hanya dilagukan. Dan lebih hebat lagi seolah-olah hanya dipertandingkan. Melihat kepada suara siapa yang paling sedap. Malah golongan yang menjadi pendokong kepada Al-Quran pula seperti diperlekehkan begitu sahaja.

Betapa golongan As-Salafus Soleh RA yang lebih mementingkan untuk mempraktikkannya dengan menterjemahkan maksud Al-Quran itu di dalam kehidupan mereka. Walhal, mereka memandang tinggi maksud atau kehendak Kalamullah itu sendiri. Hatta, mereka menganggap suatu kelebihan bagi orang yang mengetahui maksud atau penafsiran beberapa potongan daripada ayat-ayat Al-Quran.

Dan Imam Mujahid pernah menyebut: Aku menyukai orang yang berakhlak di sisi Allah Ta'ala yang mereka lebih mengetahui dengan apa yang Allah turunkan (Al-Quran). Dan Al-Hassan mengatakan: Demi Allah apa yang Allah turunkan sepotong ayat kecuali (sebenarnya) aku suka untuk mengetahuinya apa yang Allah turunkan (sepotong ayat tersebut) dan aku sendiri ingin sekali mengetahui maksud ayat tersebut. [Zadul Musaiyar: jilid 1/muka surat 4].

Adapun Imam As-Sya'bi mengatakan: Masruq telah pergi ke Basrah (untuk mengetahui) tentang penafsiran sepotong ayat Al-Quran, lalu dikatakan kepadanya: Bahawasanya orang yang boleh menafsirkan ayat itu sudah pergi ke Syam (meninggalkan Basrah), lalu (Masruq) bersiap siaga dan bertolak ke Syam sehinggalah beliau dapat mengetahui penafsiran (ayat tersebut).

Imam Ikrimah mengatakan: Berkaitan dengan firman Allah yang bermaksud: {dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan RasulNya}[An-Nisa':100]. Aku mencari nama orang ini selama 14 tahun baharulah kau mendapati siapa gerangannya. Dan beliau mengatakan: Ibnu Abdul Barr dan nama sebenarnya ialah Damarah bin Habib.

Dan mengatakan Iyas Ibnu Mua'wiyah: Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran padahal mereka tidak mengetahui penafsirannya adalah seperti satu kaum yang datangnya Kitab kepada mereka, tetapi malam kegelapan yang menguasai mereka. Dan bukanlah mereka sebenarnya berada di pagi hari. Lalu engkau menaruhkan syak ke dalam hati mereka, namun mereka tidak menyedari tentang kitab itu. [Zadul Musaiyar jilid 1/muka surat 4, Al-Muharrar Al-Wajiz bagi Ibnu Atiyyah jilid 1/muka surat 26 dan Tafsir Al-Qurtubi jilid 1/muka surat 26]

Oleh kerana itu, perlu diingat kita mestilah menjadi golongan yang senantiasa memerhatikan ayat-ayat Allah dengan melihat kepada Alim Ulama'dan bersama dengan golongan yang memperjuangkan agama Allah. Hatta, tetap bersama dengan kumpulan orang-orang Islam yang menegakkan kalimah Allah. Walaupun akal kita ini lebih hbat daripada komputer sekalipun. Tetapi mestilah tindakan, perilaku dan jalan kita mengikut landasan yang betul. Wa'allahu'alam.