Sunday, January 4, 2009

JANGAN TERTIPU
Firman Allah SWT yang bermaksud:


1. Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka[1391].

2. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan Itulah yang Haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

3. Yang demikian adalah Karena Sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan Sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang Haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

[1391] Maksudnya: semua amal perbuatan mereka tidak mendapat bimbingan dari Allah, tidak dihargai dan tidak mendapat pahala.

[Muhammad:1-3]


Muslimin dan Muslimat sekalian.


Perlu diingat kita selaku golongan yang bersama memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang berada di pihak yang benar dan Allah menjamin serta memberi keistimewaan yang sempurna. Berbanding golongan mereka yang mnghalang manusia dari jalan Allah. Golongan ini bukan sahaja sesat, bahkan Allah SWT mensia-siakan amal perbuatan mereka.


Betapa kita golongan beriman ini kenalah senantiasa bersama dengan ujian yang Allah SWT berikan. Kadang-kala kita melihat beberapa golongan mereka yang tidak bersama perjuangan Islam ini, lebih teratur amalan ibadahnya. Berbanding golongan yang bersama dengan gerakan Islam seolah-olah terumbang ambing dengan maksiat yang dilakukan.


Ini adalah sebagai suatu ujian kepada pejuang Allah, dan perlu senantiasa insaf dan cepat bertaubat serta teruskan dengan prinsip perjuangan. Jangan kita rasa gundah-gulana dengan keadaan kita yang terlepas di dalam melakukan dosa dan maksiat sehingga putus harapan untuk memperjuangkan syariat Nabi kita Muhammad SAW ini yakni Islam.


Walaupun kita melihat mereka yang beramal kebaikan, tetapi tidak memperjuangkan syariat Islam ini kadang-kala lebih bagus daripada kita. Bahkan amalan mereka ini nampak lebih baik daripada kita. Walhal, dasar yang mereka pegang adalah salah. Maka amalan mereka ditolak serta disia-siakan oleh Allah SWT.


Muslimin dan Muslimat sekalian.


Sebab itu berada bersama gerakan Islam adalah suatu kewajipan bagi setiap orang yang mengaku dirinya Islam. Mengikut telunjuk kepada mereka yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk memimpin suatu jemaah Islam adalah wajib.


Ini adalah dasar utama yang mesti semua orang Islam fahami dengan sebenar-benarnya. Dan lebih mengkagumi mereka yang sefikrah dengan kita itu adalah lebih utama daripada golongan mereka yang baik amalannya tetapi tidak bersama dengan Syariat Muhammad ini.


Umpama kapal dari Mesir ke Jordan, sekiranya kita menaiki kapal ke Palestin, maka bagaimana mahu sampai ke Jordan. Walaupun kita duduk di dalam kapal tidak membuat masalah dan berbuat baik di dalam kapal sekalipun.


Sebagaimana firman Allah SWT bermaksud:


35. Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.


[Muhammad:35]


Berbeza sekiranya kita menaiki kapal ke Jordan, maka tetap akan sampai ke Jordan. Sebab kita sudah memenangi dasarnya. Begitu juga dasar Islam kita pertahankan, maka keistimewaan yang kita dapat sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surah Muhammad yang saya nyatakan di atas.


Dalam ayat surah Muhammad ini menunjukkan sifat yang khusus kepada golongan Kafir dan golongan beriman, tetapi boleh ditujukan umum kepada kita semua. Dan ini menunjukkan satu isyarat atau petanda bahawasanya keimanan seseorang tidak akan sempurna dengan tanpa mengikuti Syariat Nabi Muhammad SAW. [Rujukan: Hasyiah As-Sowi jilid 4 muka surat 81].


Sebagaimana firmanNya lagi:


33. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.

34. Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

35. Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.

36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala keppadamu dan dia tidak akan meminta harta-hartamu.

[Muhammad:33-36]


Akhir sekali, perlu diingat kita mestilah senantiasa berdiri teguh, dan jangan sekali-kali mengubah niat untuk mementingkan hal peribadi adalah segala-galanya. Sedangkan Islam adalah agama yang mempunyai masa depan yang cerah. Dan pendokongnya mestilah jangan memutuskan ikatan, dan senantiasa mengawal nafsu daripada nafsu yang berbuak-buak kepada kesenangan dunia semata-mata.

EPISOD AL-HIKAM 4 (PEDOMAN MANUSIA DALAM MENGATUR HIDUP)

Tenangkan jiwamu dari Tadbir, kerana apa yang telah berdiri dengannya (telah mengatur padanya) oleh selainmu tentang hal keadaanmu, maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu itu untuk (kepentingan) dirimu.


Tadbir: Bahawa menentukan sseorang pada dirinya hal-hal dimana ia atas hal-hal tersebut berdasarkan atas kehendak syahwatnya semata-mata. Untuk itu maka diaturnya segala sesuatu menurut syahwatnya, berupa teori dan praktikal. Dan ia sendiri berikan perhatiannya dan mementingkannya (dalam segala gerak-gerinya dan tindak-tanduknya).


Tadbir ialah merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerah diri kepada Allah SWT. Ini tidak baik, tetapi apabila Tadbir itu disertai dengan disrtakan dengan Tawakal dan Tafwidh (penyerahan) kepada Allah, maka tidak apa-apa, bahkan dianjurkan oleh Islam.


Sebahagian Ulama’ berkata: Meninggalkan Tadbir yang begini sifatnya beerti meninggalkan penghidupan seluruhnya, sebab orang yang tidak bertadbir, maka ia akan digilas oleh Tadbir orang lain menurut lahiriyah amaliyah.


Kenapa kita harus menyerah diri kepada Allah di samping Tadbir? Sebab apabila kita telah beriman kepada Qadha dan Qadar Allah SWT, maka pada hakikatnya Allah telah mengatur segala-galanya. Tetapi apabila kita berfikir sempit dan melihat sepintas lalu sahaja, maka keadaan ini dapat menjatuhkan diri kita dari mengatur hidup ini secara baik sesuai dengan keridhaan Allah SWT.


Untuk memperkuatkan keterangan tadi, maka berkata seorang ahli Tasawuf juga Mufassir dan ahli hukum, bernama Sahl bin Abdullah (Abu Muhammad Sahl BIN Abdullah Tasturi. Beliau menghafaz Al-Quran dalam usia 7 tahun dan beliau meninggal dunia pada tahun 283H) sebagai berikut:


Hak Allah untuk hamba-hambanya ada 3 persoalan:

(1) Menentukan hukum-hukumNya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambaNya.

(2) Menentukan tentang ajal (waktu mati) dari hamba-hambaNya.

(3) Menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat.


Dan Hak Hamba yang wajib dilaksanakannya untuk Allah ada 3 pula:

(1) Mengikuti Nabi

(2) Tawakal dan menyerah diri kepadaNya

(3) Sabar atas ketentuan-ketentuan Allah hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini.


Adapun pengertian ‘Hak Allah untuk hamba-hambanya’, ialah taidak ada jalan bagi hamba-hambaNya untuk campur tangan pada segala sesuatu dimana keadaan hal ini Tuhan menentukan dengan kehendakNya dan kekuasaanNya.


Adapun pengertian ‘Hak hamba untuk Allah’ ialah bahawa hamba-hambaNya diperintah oleh Allah untuk menjalankan hal-hal di atas.


Kerana itu barangsiapa yang tidak patuh kepada ajaran-ajaran agamaNya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Nabi dan Para Ulama’, maka disebut mubtadie’ , yakni orang yang mengada-ngadakan sesuatu di luar ajaran Islam.


Barangsiapa yang tidak bertawakal kepadaNya berrti ia bermaksud mengatur hal keadaannya dengan tidak memerlukan bantuan Allah SWT.


Akhir sekali, barangsiapa yang melaksanakan hak-hak kewajipannya seperti tersebut tadi, maka orang-orang itu sejahteralah matahatinya, dan bersinarlah jiwnya, akalnya, dan kalbunya dengan Rahmat Allah SWT.