Tuesday, May 27, 2008

MEWAJIBKAN MENGELAKKAN PERBALAHAN DIANTARA UMMAT ISLAM DENGAN MENELITI SEJARAH.


Gambar hiasan sahaja....

Senario hari ini dilihat begitu mencabar dengan pertembungan yang berlaku dengan penjajahan ideologi oleh pihak Yahudi dan barat kepada ummat Islam seluruhnya. Malahan pihak pemimpin-pemimpin negara di setiap negara ummat Islam sekarang seolah-olah diperalatkan oleh pihak barat. Sehinggakan kemelut di Palestin, Iraq dan sebagainya masih tidak dapat pembelaan. Ditambah lagi, badan-badan pertubuhan tertentu seperti OIC yang diharapkan dapat menyelesaikannya; tetapi seperti 'permata yang dianggapkan kaca'. Sebenarnya tiada apa yang boleh kita harapkan langsung. Dan juga sebahagian pemimpin-pemimpin di setiap negara ummat Islam adalah boneka semata-mata. Bangsa kita melayu ramai yang menyalahkan bangsa Arab yang mementingkan diri sehinggakan tidak peduli kepada negara ummat Islam yang diperkotak-katikkan oleh pihak musuh Islam yang laknat. Tetapi saya melihat di sini, puncanya adalah sikap pemimpin-pemimpin negara ummat Islam yang mementingkan diri sendiri dan tidak pernah serius dalam menyelesaikan masalah umat Islam seluruhnya. Tidak kira bangsa apapun kita, adalah menjadi satu kepentingan kepada kita semua supaya menegakkan yang Hak dan menentang yang Bathil dengan meletakkan kebenaran Islam itu adalah yang tertinggi.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT ada beberapa golongan-golongan atau kumpulan-kumpulan tertentu yang berdiri untuk menegakkan kebenaran Islam ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang maksudnya:{Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah berceri-berai dan berselisihan (dalam ugama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah), Dan mereka yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa yang besar}[Ali Imran:104,105]. Biasanya golongan-golongan ini mengemudi gerakan-gerakan yang berteraskan Islam. Gerakan-gerakan ini perjuangan zahirnya adalah untuk mengembalikan Islam supaya ia berdiri pada tempatnya. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW bersama para sahabatnya RA yang membina piagam Madinah sebagai Daulah Islam contoh. Diikuti zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Seterusnya zaman Bani Umaiyyah dan zaman 'Abbasiyyah. Sehinggalah zaman Islam Turki Uthmaniyyah yang telah ditumbangkan oleh pengkhianat Islam la'natullah Kamal Artartuk.
Sahabat-sahabat semua, tambahan masalah dalaman ummat Islam yang meruncing sekarang ini berkaitan isu fahaman yang begitu bergoncang sekali. Isu fahaman dikalangan ummat Islam ini berlaku adalah disebabkan dikalangan kita ummat Islam yang langsung tidak memerhatikan dan meneliti sejarah serta asal-usul mazhab. Hatta timbul pertikaian ini disebahagian tempat negara ummat Islam. Timbul isu fahaman berkaitan ta'sub Mazhab, Salafi, Wahabi, Sunni, Syiah dan sebagainya. Perlu diingat semboyan {Wahdatul Fikri Wa-wahdatul'Amal} iaitu kesatuan pemikiran dan kesatuan amal(praktikal) mesti direalisasikan. Masalah ini tidak akan berlaku sekiranya kita meneliti sejarah dan asal-usul Mazhab sesuatu fahaman itu. Kadang-kadang dikalangan kita yang dia mengakui bermazhab As-Syafi'eyyah, tetapi tidak mengerti asal-usul mazhab mereka sendiri, apatah lagi mudah sangat menghujum satu-satu fahaman itu. Begitu juga mereka yang berfahaman Wahabi sanggup menghujum mana-mana fahaman yang menganggap lain daripada fahaman mereka bukanlah daripada Ahlussunnah Wal- Jama'ah. Sebenarnya bila kita memerhatikan kembali sedikit sejarah bagaimana aliran salaf daripada kurun mula hijrah sehingga 300H yang menjadi manhaj yang terbaik untuk semua ummat Islam mengambil pedomannya. Kemudian selepas daripada tahun 300H mula timbul kemasukan aliran Falsafah yang sedikit sebanyak mencemari fahaman Islam. Begitu juga aliran fahaman Mu'tazilah yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh kerana fahaman ini menggunakan hujjah akal fikiran, maka timbul Mazhab Aqidah iaitu Al-'Asya'iroh dan diikuti Al-Maturidiyyah adalah termasuk dibawah fahaman Ahlissunnah Wal-Jama'ah. Mazhab Aqidah ini, menggunakan akal mereka untuk menentang fahaman yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian apabila zaman Muta'akhirin iaitu berlaku aliran khalaf, maka wujud mazhab-mazhab Sunni dikalangan Ulama' Mujtahidun seperti Al-Malikiyyah, Al-Hanafiyyah, As-Syafi'eyyah dan Al-Hanabilah. Mazhab-mazhab Sunni ini semuanya adalah termasuk Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Oleh kerana berlaku taa'sub Mazhab dikalangan pengikut-pengikut Mazhab Sunni ini yang masing-masing merasakan mazhab merekalah yang paling betul. Bagi menyatukan Ummat Islam ketika itu, maka Syaikh Islam Imam Ibnu Taimiyyah yang diikuti anak muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang mengajak ummat Islam supaya bersatu dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Lalu membentuk mazhab Salafi dan cabangnya Mazhab Wahabi yang diasaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini juga termasuk daripada fahaman Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Sebab itulah saya mengajak kepada semua supaya kita sentiasa merujuk kepada kitab daripada Ulama'-ulama' yang Mu'tabar. Dan kita kena berhati-hati supaya tidak mengambil maklumat daripada penulis-penulis jalanan yang ingin memenangkan hujjah mereka tanpa melihat kepada dasar ilmu yang sebenarnya.
Sahabat-sahabat semua, kita juga sentiasa membaca Al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Dan bukan sebagai teori sahaja, tetapi kena melihat kepada apa yang berlaku pada hari ini untuk dipratik dan direalisasikan. Kitab Al-Quran adalah satu kertas kerja dasar yang sesuai untuk semua perjalanan hidup manusia seluruhnya, perlu kita pastikan pekerjaan atau perbuatan kita itu adakah ianya lari dari dasarnya ataupun tidak? Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud:{Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu (menurut ugama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan Syurga, dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka); dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab Suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, - mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu), dengan izinNya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus (menurut undang-undang peraturanNya)}[Al-Baqarah:213].
Akhir sekali, saya memohon maaf atas serba kekurangan pada diri ini yang amat terbatas unuk menjelaskan secara terperinci. Sebagai pedomannya perhatikanlah maksud ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ini yang saya tatapkan. Waallahu'alam.


Monday, May 26, 2008

EPISOD AL-HIKAM 3 (ANTARA KEPUTUSAN YANG KUAT DENGAN QADA' DAN QADAR ILAHI)

Sekadar hiasan......

سوابق الهمم لا تخرق اسرار الاقدار
Maksudnya: Keputusan yang kencang(kuat) tidak dapat memecahkan pagar-pagar Qadar Ilahi.

Sahabat-sahabat sekalian, episod Al-Hikam kali ini berkaitan Kalam Hikmah daripada Al-Imam Ibnu 'Athoillah Assakandari yang berkait rapat dengan antara keputusan yang kuat dengan Qada' dan Qadar ilahi. Di sini perlu saya bahaskan terlebih dahulu berkaitan apa yang dikatakan Qada' dan apa yang dikatakan Qadar itu? Ini adalah perkara yang asas dan wajib semua muslim yang mengaku beriman dengan Qada' dan Qadar ini. Tidak kira mengikut pendapat mazhab Aqidah mana-mana sekalipun, yang penting mestilah di bawah fahaman Ahlissunnah Wal Jama'ah. Namun bagi siapa yang mempunyai fahaman seperti Zaidiyah dan Imamamiyah daripada fahaman Syi'ah, sekiranya ingin berkongsi pandangan bagi kami yang berfahaman Ahlissunnah Wal-Jama'ah, maka adalah tidak menjadi masalah. Asalkan atas dasar Islam kita bersatu menentang musuh-musuh agama Allah SWT. Bagi menambah ilmu pengetahuan, sedikit sebanyak apa yang saya belajar di dalam ilmu Tauhid, menurut Mazhab Aqidah seperti Al-'Asya'iroh dan Al-Maturidiyah berkaitan Qada' dan Qadar ini , maka kita boleh mengambil faedahnya. Namun perlu kita perhatikan di sini, ada juga dikalangan mereka yang belajar ilmu Tauhid dan tinggi pengetahuannya daripada kita, tetapi sanggup menentang arus dengan menentang dan menghalang kita untuk memperjuangkan dan mempertahankan Islam. Hakikatnya mereka ini menentang agama Allah SWT dan menentang arus Aqidah dan Iman yang mereka sendiri sepatutnya memahaminya. Sedangkan inilah perjuangan Nabi SAW serta para Sahabat RA untuk mengajak manusia beriman dan kembali menuju apa yang Allah SWT redha. Tetapi apabila manusia memandang dunia adalah segala-galanya dan seolah-olah tidak yakin dengan adanya kehidupan selepas dunia ini, maka manusia sanggup melanggar ketetapan Allah SWT.
Firman Allah SWT yang bermaksud: {Mereka itulah orang-orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat; maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat), dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan}[Al-Baqarah:86]
Sahabat-sahabat sekalian, untuk memahami ilmu Tauhid(ilmu mengesakan Allah) ini, bukan hanya dengan mempelajari Mazhab A-'Asya'iroh dan Al-Maturidiyah. Ataupun belajar tentang ketuhanan berkaitan Tauhid Ar-Uluhiyyah, Tauhid Ar-Rububiyyah dan Tauhid Al-Asma' Was Sifaat bagi sebahagian Ulama' yang membahagikan untuk memudahkan orang awam memahaminya. Dan menjadi satu kemestian mempelajari ilmu Tauhid ini, samada mengikut mana-mana pendapat Ulama' atau kitab-kitab Tauhid yang Turathi(masa dahulu) atau Mu'asarah(masa kini) sekalipun, mestilah tahu tujuannya iaitu untuk kita mendapat ilmu Ma'rifatullah(ilmu mengenal Allah SWT). Itulah ilmu yang paling tinggi. Andaikata dengan Al-Quran sahaja kita mampu mengenal Allah SWT, maka tidak menjadi masalah. Namun, perlu diingat juga para 'Alim Ulama' yang tidak kira aliran Salaf, Khalaf, Muta'akhirin ataupun Mu'asarah(zaman sekarang) yang menyusun sesuatu ilmu itu adalah untuk memudahkan kita faham, lantas mampu mempraktikkan ilmu tersebut. Dengan itu kita mengenal siapakah yang mencipta, mengatur, mentadbir, menguasai seluruh alam dan segala makhluk di langit dan di bumi?
Firman Allah SWT yang bermaksud: {Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya)}[Al-Baqarah:255]
Ada dikalangan golongan tertentu yang kadang-kadang mengelirukan masyarakat Islam dengan mewajibkan belajar ilmu Tauhid mengikut sifat 20 sahaja, lantas menyempitkan fikiran masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Sedangkan para Sahabat RA sedikitpun tidak pernah belajar sifat 20 tersebut. Adakah mereka(para Sahababt RA) berdosa? Jawapannya adalah tidak berdosa kerana mereka mengenal Allah SWT lebih daripada kita. Sebab itulah dengan kefahaman yang tinggi pada para Sahabat Nabi SAW ini, mereka sanggup mencari syahid demi memperjuangkan agama Allah kerana sangat kenalnya mereka dengan Allah SWT.
Sahabat-sahabat sekalian, Qada' menurut Mazhab Al-'Asya'iroh adalah Qadim(azali) dan menurut Mazhab Al-Maturidiyah adalah Hadis(baharu). Adapun Qadar menurut Mazhab Al-'Asya'iroh adalah Hadis(baharu) dan menurut Mazhab Al-Maturidiyah adalah Qadim(azali). Dalam erti kata lain, perkara Qada' adalah Qadim(azali) menurut Al-'Asya'iroh ialah segala perkara berkaitan Jodoh, Ajal, Maut, Syurga, Neraka adalah azali yang memang sudah Allah SWT tetapkan. Adapun Hadis pada Qadar adalah menurut Al'Asya'iroh segala perkara yang Allah SWT kehendaki tidak mengira atau mengikut masa dan keadaan.
Firman Allah yang bermaksud: {Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi. Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) - Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan} [Yasin:82-83]
Kadang-kadang soal jodoh atau mati yang Allah SWT sudah tetapkan kepada seseorang itu, dengan mudah Allah SWT ubah sekiranya Allah SWT kehendaki. Sebab keputusan Allah SWT adalah yang paling utama dan paling tepat. Namun Allah memberikan kepada kita sebagai orang yang beriman dengan satu senjata doa yang tidak ada pada orang yang tidak beriman dengan Allah. Dan Allah SWT boleh mengubah ketetapanNya dengan menerima doa hambaNya, sebab belas kasihanNYa. Ini menjadi kuasa Qadar pada Allah SWT. Sebab Allah SWT juga mempunyai atau memilki sifat Al-Wahhab(Maha Pemberi).
Sebagaimana Firman Allah yang bermaksud:{sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya}[Ali-'Imran:8]. Adapun menurut Al-Maturidiyah adalah sama huraiannya seperti Al-'Asya'iroh, hanya bertukar istilah Qada' dan Qadar itu. Sepertimana yang kita semua sedia maklum. Ini adalah ilmu asas yang saya percaya ramai yang mengetahui. Dan sebahagian Ulama' ada yang tidak membezakan sama sekali istilah Qada' dan Qadar. Lalu meletakkan Qada' dan Qadar itu serupa. Apapun Ulama' tetap bersepakat Qada' dan Qadar itu wajib setiap orang Islam beriman, percaya dan Yakin.
Dengan kefahaman yang serba sedikit ini, jelaslah kepada kita semua bahawasanya makhluk sama sekali tiada kuasa sedikitpun. Hanyalah Rahmat dan KurnianNYa kepada seseorang itu sahajalah yang dapat memberikan nikmat kepada kita. FirmanNya yang bermaksud: {Padahal Allah berhak menentukan rahmatNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan Allah (jualah Yang) mempunyai limpah kurnia yang amat besar}[Al-Baqarah:105]. Oleh kerana itu, maka diharamkan kepada kita melihat hanya kepada amalan ibadat seperti sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, berwirid, bersedekah dan sebagainya. Itu hanyalah sebagai tanda 'Ubudiyyah(memperhambakan diri) kita kepada Allah SWT. Adakah kita bersyukur(beriman) ataupun kita menjadi engkar(kufur)? Hatta berdoa juga merupakan usaha kita sebenarnya. Namun apabila kita bertawakkal, maka segala apa yang kita usahakan baik belajar, bekerja, sembahyang, membaca Al-Quran, puasa, bersedekah, berdoa, berwirid dan lain-lain itu terbatal!!! Kecuali belas kasihan, Rahmat dan KurniaanNya. Menurut Al-Marhum Syaikh Mutawali Sya'rawi salah seorang Ulama' Mesir pernah menerangkan dalam fatwanya berkaitan masalah khusyuk di dalam Sembahyang dengan mengkaitkan beliau pada usaha dan Tawakkal. Menurut beliau usaha itu jasad dan tawakal itu di dalam hati. Maka beliau memandang usaha perlu diiringi(disekalikan dan disatukan) dengan Tawakkal; iaitu secara iringan antara Tawakkal dan Usaha. Dimana Usaha itu pada Jasad dan Tawakkal itu pada Hati. Saya pernah bertanya seorang Ustaz yang pernah belajar di Mesir dahulu berkaitan kefahaman yakin dengan diri sendiri dan yakin dengan Allah SWT. Lalu beliau menjawab: "Yakin dengan diri sendiri adalah usaha kita yang sebanyak mungkin dan yakin kita dengan Allah adalah terhapus segala apa yang kita usahakan itu dan bulat-bulat kita bergantung harap kepada Allah SWT". Ramai dikalangan masyarakat kita meletakkan usaha dahulu , kemudian bertawakkal, tetapi tidak mengerti menurut apa yang dikehendak oleh Allah SWT. Lalu segala usahanya itu sampai sanggup melanggar hak hukum-hukum Syariat Allah SWT. Umpamanya bersungguh-sungguh belajar sampai meninggalkan sembahyang. Kemudian setelah merasakan diri sudah habis usaha, baharulah Tawakkal dengan menganggap sembahyang hajat, doa, membaca Al-Quran dan segala amalan ibadat ini Tawakkal kita. Hilang perasaan kita dalam diri ini hidup di dunia adalah semata-mata untuk mencari keredhaan Allah SWT. Hilang tanggungjawab hubungan kita dengan Allah dan kadang-kadang hilang tanggungjawab kita dengan sesama manusia. Sedangkan akhlak yang baik itu juga menunjukkan perangai orang yang bertawakkal. Tidak kiralah konsep Usaha dahulu kemudian Tawakkal, ataupun Tawakkal dahulu kemudian Usaha, ataupun diiringkan kedua-duanya sekalipun. Adalah yang paling penting sekali kita memahami huraian mengikut apa kehendak Allah SWT pada kita, bukan kehendak kita pada Allah. Beramal apa yang Allah SWT suka pada kita, bukan amalan apa yang kita suka. Sebagaimana fimanNya: {dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya}[Al-Baqarah:216]
Sebab itu kita memerlukan panduan dan rujukan para 'Alim Ulama' untuk menambah ilmu pengetahuan Islam. Kena minatkan diri kita ke majlis-majlis ilmu samada di masjid-masjid atau mana-mana tempat yang bersesuaian. Bukan sahaja orang yang menunutut ilmu agama sahaja wajib hadir ke majlis-majlis tersebut. Malahan seluruh umat Islam yang mengaku beriman dan Islam, wajib menuntut ilmu agama sebab untuk manfaat kita di dunia dan akhirat. Waallahu'alam.
Saturday, May 17, 2008

HATI SEORANG YANG LEMAH.


Wahai sahabat-sahabatku sekalian, firman Allah SWT yang bermaksud: {Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata} [Al-Ahzab:35-36]
Wahai sahabat-sahabatku semua, bagaimana isteri Nabi SAW Ummu Salmah dan Nasibah binti Ka’ab Al-Ansoriyyah bertanya kepada Nabi berkenaan kerja kebajikan banyak dikhususkan laki-laki di dalam ayat-ayat Allah swt, dan tidak dikhususkan perempuan, lalu Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang aku sebutkan maksudnya tadi dengan mengkhususkan kedua-duanya sekali iaitu laki-laki dan perempuan-[Riwayat daripada Ibnu Abbas di dalam kitab Tanwir Al-Miqbas susunan Abi Tahir bin Ya’qub Al-Fairuzabadi ]. Bukanlah sebenarnya aku mendedahkan beberapa potongan maksud ayat-ayat di sini untuk mensyarahkan ayat-ayat tersebut dengan lebih terperinci mengikut Ulama’ Mufassirin baik dikalangan aliran salaf mahupun aliran khalaf ataupun mana-mana Ulama Mu’tabar. Bahkan daripada ayat-ayat tersebut sebenarnya sebagai suatu hikmah yang boleh kita ambil. Kerana hikmah barang kehilangan atau keciciran bagi orang beriman, maka barangsiapa yang menjumpainya adalah berhak baginya. Dan ambillah hikmah itu dari mana sahaja datangnya. Firman Allah yang bermaksud: {Allah memberikan Hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan yang ditentukanNya). Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.}- [Al-Baqarah:269].
Lebih-lebih lagi ayat-ayat Al-Quran yang banyak terkandung hikmahnya. Umpamanya dalam Surah Yasin ayat kedua yang bermaksud: {Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh}-[Yasin:2]. Tambahan pula, Al-Quran sudah semestinya bukan sekadar teorinya sahaja, bahkan sebagai praktikal. Adalah menjadi suatu kesesuaian Al-Quran itu untuk digunakan sepanjang zaman.
Justeru itu, di dalam fatrah di bulan Mei ini terdetik dalam hatiku ingin menyatakan beberapa pendirian dan prinsip di dalam blogku ini. Kerana dgn pendirian dan prinsip ini memberi kekuatan untukku terus istiqamah dengan pembawakanku ini. Adalah menjadi suatu kewajipan untukku melakukan sesuatu perbuatan atau perkerjaan itu dengan niat dan tujuan. Ibarat pemandu kenderaan yang memandu ada halatujunya sendiri. Samada ke rumah, kedai, pasar atau tempat-tempat lain. Pendirian dan prinsip di dalam blogku ini juga, menjadikan aku sentiasa menitikberatkan dengan tajdid (memperbaharui) niatku ini yang tidak lain hanyalah untuk mencari keredhaan Allah SWT. Ini merupakan niat yang hakiki dan merupakan kewajipan bagi orang yang mengakui beriman kepada Allah SWT dan sebagai orang yang mengakui keislamannya. Sebagaimana potongan Hadith Nabi SAW yang bermaksud: {Hanyasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan bagi setiap seseorang itu apa yang dia itu niatkan}-Muttafaqun alaihi. Namun mudah untuk kita ungkapkan sesuatu perkara, perbuatan, atau pekerjaan untuk mencari keredhaan Allah SWT tanpa menyatakan tujuan secara zahiriah. Niat yang tulus Ikhlas ini mestilah dengan pelaksanaannya mengikutkan apa yang Allah redhai. Ada dikalangan manusia yang menyatakan keikhlasan untuk mencari redha Allah SWT, baik penyaksiannya pun mengaku dengan kalimah syahadahnya iaitu {Sahaja aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh(utusan) Allah}. Juga menyebut dalam sembahyangnya sepanjang 5 waktu sehari semalaman iaitu {bahawasanya sembahyangku, Ibadatku, hidupku dan mati untuk Allah sebagai tuhan yang mentadbir semesta alam}. Dan apa sahaja pengakuan di sisi Allah SWT yang hanya dinyatakan dibibir-bibir manusia ini, kadang-kadang tetap tidak dibukakan pintu petunjukNya. Perkara ini berlaku tidak lain dan tidak bukan apabila manusia melawan hukum Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: {Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan}-[Al-Ankabut: 45]. Ayat ini jelas kepada kita bahawasanya perintah Allah supaya kita meneliti Al-Quran untuk kita melaksanakannya dan perintah sembahyang. Maka dua perintah dalam maksud potongan ayat ini, menjelaskan kepada kita bahawasanya sembahyang yang dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar adalah dengan meneliti dan melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam Al-Quran.
Dalam penulisanku terus terang aku nyatakan, bahawasanya aku tidak gemar menulis dengan membanyakkannya maqalah tanpa melihat kepada kualiti dan mutu penulisan tersebut. Lagipun aku meletakkan penulisan secara bulanan lebih baik daripada mingguan. Dan tidak gemar menulis tanpa membuat kajian yang bersungguh. Malah aku sukakan idea pemikiran yang baru dalam penulisanku. Bukanlah bermaksud untuk aku membuat pegangan baru dalam kefahaman Islam. Tetapi pengolahan gaya pemikiranku sahaja. Dan aku juga cuba menulis untuk menyesuaikan suasana zaman sekarang ini untuk memupuk nilai kefahaman dan kesedaran orang. Aku juga orang yang belajar dan memerlukan tunjuk ajar daripada semua yang menjenguk atau meneliti tulisanku. Sebab kelemahanku kadang-kadang aku terlepas pandang. Apabila aku menulis, seolah-olah aku sedang berbual-bual dengan orang yang disampingku, tetapi tidak seperti menulis sebuah cerpen. Maka ini juga kegemaranku dalam menulis. Cuma konsepku dalam blogku ini kalau sahabat semua perhatikan, aku bukanlah orang yang menulis dengan semberono(membabi buta) dan tidak tersusun. Malah aku mengikut tertib perkara yang aku mahu sampaikan. Bukan sahaja yang aku susun ikut episod seperti bab Hikam, malah yang aku susun tidak ikut episod pun. Umpamanya berkaitan dengan unsur fikrah ataupun tazkirah, sebenarnya aku tetap menyusunnya. Barangsiapa yang meneliti benar-benar tulisanku daripada awal blog ini, maka akan mengerti sedikit sebanyak pembawakanku. Apa yang aku harapkan supaya orang yang membaca sentiasa berfikir, mengamati dan cuba beramal apa yang dikehendaki daripada tulisanku. Dan ada bab-bab yang aku sengaja lewatkan untuk menyambungnya. Umpamanya tentang bab Hikam itu sendiri. Kerana aku yakin bab ini amat sulit untuk orang mengambil buah hasilnya. Ramai yang inginkan pengetahuan tentang ini supaya dia boleh menjelaskannya kepada orang lain. Tetapi tidak cukup kalau tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Bagaimanakah untuk beramal dan menyebarkan? Konsep ini amat aku ambil berat sekali. Janganlah pandang entang dengan sesuatu perkara yang sebenarnya kita sendiri belum amatinya lagi. Dari tulisanku juga adalah sebagai tatapan tazkirah. Dalam erti kata lain boleh diulang baca bagi sesiapa yang rasa futur dan lemah, bagi mengembalikan semangatnya semula. Malah aku juga akan membacanya jika aku lemah sepertimana sahabat-sahabat membaca, sebab aku ini selalu lupa dan silap.
Wahai sahabatku, demikianlah tugas risalah dakwah mengajak manusia menuju redha Allah SWT ini adalah satu kewajipan kepada semua Muslim. Sehinggakan matlamat mengembalikan perundangan Islam di seluruh muka bumi Allah ini dapat disirnakan. Sebagaimana Fathi Yakan salah seorang pendakwah yang tidak asing lagi untuk kita sebutkan, berpendapat bahawasanya kewajipan itu adalah Fardhu Ain bagi setiap Muslim. Sebagai orang yang takutkan Allah, lebih-lebih lagi golongan Ulama' apatah lagi. Umpama satu ungkapan dari Ibnu Mas'ud menyebut: {Ulama' itu bagi sesiapa yang takut(dengan Allah)}.-[Rujuk Ad-Da'wah Al-Islamiyyah karangan Dr Sodiq Amin]. Bukanlah aku di sini menggelar diriku sebagai seorang Ulama', malah merasa takut dihatiku bila mudah orang mengungkapkan {itu Ulama' dan ini Ulama'} sedangkan ilmuku yang terlalu sedikit dan bila difikirkan seolah-olah macam tiada ilmu. Apatah lagi diriku seorang insan yang hina lagi tidak banyak mengerti ini, malah masih menuntut ilmu dan banyak perkara yang perlu dipelajari ini. Apapun sedikit sebanyak maklumat atau pengisian yang aku tonjolkan di dalam blogku ini, mudah-mudahan Allah SWT memberi sedikit saham diakhirat kelak. Kalau diharapkan amalan ibadatku sehari semalam, baik sembahyangku, puasaku, sedekahku dan sebagainya; apakah sangat-sangat ini mampu mengundangku untuk baik ganjarannya di akhirat kelak? Jawapannya sekali-kali tidak melainkankan Rahmat dan Kurniaan Allah SWT kepadaku. Namun kerja amalan sebaran dakwah ini sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, juga sunnah-sunnah para Nabi yang lain ini adalah sunnah terbesarnya yang mesti kita benar-benar mengamatinya dan melaksanakannya.

Akhir kata, dengarlah wahai sahabat-sahabatku sekalian, satu sifat yang memberi pengertian yang menyeluruh yang dapat kita sifatkan kepada da'wah kita ini ialah: "Islamiyyah". Kalimah ini mempunyai pengertian yang luas, bukan pengertian yang sempit seperti mana yang difahami oleh kebanyakan orang. Kita berkeyakinan bahawa Islam adalah suatu pengertian yang menyeluruh, menyusun seluruh aspek, memberi fatwa dalam semua permasalahan, menentukan kepada permasalahan itu suatu sistem yang konkrit dan terperinci. Islam tidak berlepas tangan berdepan dengan permasalahan hidup dan sistem-sistem yang diperlukan untuk membawa Islam kepada manusia. Setengah orang tersalah, memahami bahawa Islam itu hanya terbatas dalam soal-soal ibadat dan bentuk-bentuk rohaniah sahaja. Mereka membataskan diri dan fahaman mereka di sekitar yang sempit ini sejajar dengan fahaman yang sempit terhadap Islam. Tetapi kita tidak memahami Islam seperti fahaman itu, malah kita memahami Islam dengan fahaman yang luas, ruang lingkupnya merangkumi seluruh urusan dunia dan akhirat. Dakwaan ini bukanlah semata-mata dakwaan kosong atau sengaja kita meluaskannya supaya sesuai dengan pendapat kita, tetapi inilah yang kita fahami dari kitab Allah dan sejarah orang-orang Islam yang terdahulu. Benar, da'wah kita adalah bersifat Islamiyyah dengan seluruh pengertian yang terkandung dalam kalimah 'Islamiyyah' itu, setelah itu sahabatku semua fahamilah apa yang sahabat mahu fahami dan dalam sahabat memahami itu sahabat terikat dengan kitab Allah dan sunnah RasulNya juga sejarah jejak langkah para Salihin muslimin yang terdahulu. Kitab Allah asas dan sumber Islam, manakala sunnah RasulNya berperanan sebagai menerang dan mentafsirkan Al Qur'an, manakala sejarah dan jejak langkah para salihin pula; mereka adalah golongan yang telah diredhai Allah, telah melaksanakan perintah Allah dan menerima ajarannya dan mereka adalah merupakan contoh yang praktik dan gambaran yang menjelmakan perintah dan ajaran itu. Sekian dariku.