Sunday, January 4, 2009

EPISOD AL-HIKAM 4 (PEDOMAN MANUSIA DALAM MENGATUR HIDUP)

Tenangkan jiwamu dari Tadbir, kerana apa yang telah berdiri dengannya (telah mengatur padanya) oleh selainmu tentang hal keadaanmu, maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu itu untuk (kepentingan) dirimu.


Tadbir: Bahawa menentukan sseorang pada dirinya hal-hal dimana ia atas hal-hal tersebut berdasarkan atas kehendak syahwatnya semata-mata. Untuk itu maka diaturnya segala sesuatu menurut syahwatnya, berupa teori dan praktikal. Dan ia sendiri berikan perhatiannya dan mementingkannya (dalam segala gerak-gerinya dan tindak-tanduknya).


Tadbir ialah merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerah diri kepada Allah SWT. Ini tidak baik, tetapi apabila Tadbir itu disertai dengan disrtakan dengan Tawakal dan Tafwidh (penyerahan) kepada Allah, maka tidak apa-apa, bahkan dianjurkan oleh Islam.


Sebahagian Ulama’ berkata: Meninggalkan Tadbir yang begini sifatnya beerti meninggalkan penghidupan seluruhnya, sebab orang yang tidak bertadbir, maka ia akan digilas oleh Tadbir orang lain menurut lahiriyah amaliyah.


Kenapa kita harus menyerah diri kepada Allah di samping Tadbir? Sebab apabila kita telah beriman kepada Qadha dan Qadar Allah SWT, maka pada hakikatnya Allah telah mengatur segala-galanya. Tetapi apabila kita berfikir sempit dan melihat sepintas lalu sahaja, maka keadaan ini dapat menjatuhkan diri kita dari mengatur hidup ini secara baik sesuai dengan keridhaan Allah SWT.


Untuk memperkuatkan keterangan tadi, maka berkata seorang ahli Tasawuf juga Mufassir dan ahli hukum, bernama Sahl bin Abdullah (Abu Muhammad Sahl BIN Abdullah Tasturi. Beliau menghafaz Al-Quran dalam usia 7 tahun dan beliau meninggal dunia pada tahun 283H) sebagai berikut:


Hak Allah untuk hamba-hambanya ada 3 persoalan:

(1) Menentukan hukum-hukumNya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambaNya.

(2) Menentukan tentang ajal (waktu mati) dari hamba-hambaNya.

(3) Menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat.


Dan Hak Hamba yang wajib dilaksanakannya untuk Allah ada 3 pula:

(1) Mengikuti Nabi

(2) Tawakal dan menyerah diri kepadaNya

(3) Sabar atas ketentuan-ketentuan Allah hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini.


Adapun pengertian ‘Hak Allah untuk hamba-hambanya’, ialah taidak ada jalan bagi hamba-hambaNya untuk campur tangan pada segala sesuatu dimana keadaan hal ini Tuhan menentukan dengan kehendakNya dan kekuasaanNya.


Adapun pengertian ‘Hak hamba untuk Allah’ ialah bahawa hamba-hambaNya diperintah oleh Allah untuk menjalankan hal-hal di atas.


Kerana itu barangsiapa yang tidak patuh kepada ajaran-ajaran agamaNya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Nabi dan Para Ulama’, maka disebut mubtadie’ , yakni orang yang mengada-ngadakan sesuatu di luar ajaran Islam.


Barangsiapa yang tidak bertawakal kepadaNya berrti ia bermaksud mengatur hal keadaannya dengan tidak memerlukan bantuan Allah SWT.


Akhir sekali, barangsiapa yang melaksanakan hak-hak kewajipannya seperti tersebut tadi, maka orang-orang itu sejahteralah matahatinya, dan bersinarlah jiwnya, akalnya, dan kalbunya dengan Rahmat Allah SWT.

No comments: