Friday, October 3, 2008

WASILAH-WASILAH PETUNJUK ALLAH SWT.

Sebagaimana FirmanNya yang bermaksud:

[
Tunjukilah kami jalan yang lurus] {Al-Fatehah:6}

Allah SWT benar-benar memberi anugerah 4
Wasilah terhadap manusia untuk mendapat petunjuk:

Pertama: Perasaan semulajadi dan ilham secara fitrah. Ini berlaku sejak manusia bayi dalam keadaan baru sahaja lahir.

Umpamanya ketika lahir biasanya seorang bayi mahukan susu. Ini satu perkara yang tidak dapat dibaca, diatur dan difikir oleh akal bayi tadi. Sedangkan siapa sebenarnya yang mengajar terhadap bayi itu hajatnya kepada susu? Nah, begitulah jadinya di antara wasilah kepada petunjuk Allah SWT.

Kedua: Pancaindera dan perasaan yang ada pada manusia; baik pendengaran, penglihatan, rasa, ciuman, dan sentuhan. Dan segala perkara ini kebanyakan manusia salah dalam menggunakannya.

Ketiga: Akal manusia sendiri yang amat kuat dan pelbagai. Termasuklah pengetahuan, fikiran, khayalan, hafazan, daya ingatan dan sebagainya. Dan akal sebagai sumber hukum dan pergantungan daripada tanggungan pada manusia. Ia mengesahkan perasaan manusia yang salah. Dengan ini manusia dapat mengenal hakikat segala sesuatu pada perkara lahiriyah dan maknawiyyah mengikut jalan yang lurus.

Keempat:
Ad-Din, kebenaran Ilahi, dan risalah-risalah As-Samawiyyah bersama para Rasul dan para Nabi AS.

Semua
Wasilah ini, kebanyakan manusia sesat kerana manusia sendiri salah menggunakannya. Manusia tidak mampu mengambil faedah dan manfaat daripadanya.

Kebanyakan manusia sendiri mengabaikan penggunaan pancaindera untuk mengenal perkara yang dirasakan kena pada tempatnya.

Kebanyakan pula, manusia itu melemahkan akalnya sendiri dengan sebab mengaibkan, merosakan, menggugurkan dan menyakiti ataupun menentang dan hanya syahwat semata-mata dari menghubungkan diri, menuju dan mencapai hakikat sebenar.


Kebanyakan lagi, menyelewengkan dari dasar agama bagi yang jahil dengannya atau menentang darinya atau selain itu daripada beberapa sebab.

Allah SWT sebenarnya mensyariatkan terhadap kita semua supaya kita meminta petunjuk Allah SWT kepada
As-Sirothal Mustaqim pada setiap wasilah yang kita gunakan.

Maka jangan sekali-kali kita mengabaikan perasaan kita dan melemahkan akal kita. Dan jangan sekali-kali kita selewengkan pada kefahaman agama dan pengetahuan padanya dari hak anugerah suatu kebenaran.

Pada semua kata-kata dan perbuatan sama sekali tidak mungkin mampu seseorang itu mendapat
As-Sirothal Mustaqim kerana perantaraan pada setiap kata-kata dan perbuatan itu ada had batasannya tersendiri. Adalah Allah SWT yang sebenar-benarnya mempunyai hak dalam memberi petunjuk akan jalanNya.

No comments: