Thursday, April 16, 2009

UKHUWWAH ITU ADALAH DISEBABKAN NIKMAT ALLAH SWTFirman Allah SWT yang bermaksud:


Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.


[Ali-‘Imraan:103]


Ada yang menyebut tali Allah itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Abi Syaibah dan dan Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:


Kitab Allah adalah tali Allah yang dibentangkan daripada langit ke muka bumi.


[Sahih: Tafsir At-Thobari, jilid 4, m/s 31; Sohihul Jami’, No: 4473]


Begitu juga keterangan menurut Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan dari Abi Syuraih Al-Khaza’ie mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:


Bahawasanya Al-Quran ini menjadi suatu sebab yang di tepinya adalah genggaman Allah dan di tepinya (lagi) adalah genggaman-genggaman kamu, maka berpeganglah kamu dengannya nescaya bahawasanya kamu sekali-kali tidak akan sesat selama-lamanya.


[Sahih: Musannaf Ibnu Abi Syaibah, jilid 6, m/s 125; dan Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, No: 38]


Adapun ada riwayat yang lain yang telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Sammak bin Al-Walid Al-Hanafi: Bahawasanya beliau bertemu Ibnu Abbas: Lalu menanyakan:


Apakah engkau menegur pemerintah-pemerintah terhadap kami yang mereka menzalimi kami, dan memaki kami, serta melampaui batas terhadap kami pada zakat-zakat kami; tidakkah kami menyekat mereka?.......


(Beliau) menjawab: Jangan, jadikanlah oleh engkau terhadap mereka sebagai (hidup) berjemaah lagi berjemaah; hanyasanya tidak lain umat-umat terdahulu telah binasa disebabkan pecah-belahnya (mereka). Adapun aku telah mendengar firman Allah SWT yang bermaksud: [Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai ]


[Sahih: Ibnu Abi Hatim, jilid 3, m/s 723; As-Sohihah, No: 204]


Ditambah lagi oleh riwayat Imam Muslim dan Al-Baihaqi yang telah meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulallah SAW Telah bersabda:


Bahawasanya Allah meredhai bagi kamu 3 perkara dan memurkai bagi kamu 3 perkara: (iaitu) meredhai bagi kamu supaya kamu menyembahNya dan janganlah kamu mensyirikkanNya (menyekutukanNya) sedikitpun; dan supaya kamu berpegang semuanya dengan tali (agama) Allah serta janganlah kamu bercerai-berai; dan supaya kamu saling nasihat-menasihati orang yang Allah melantik pemimpin di kalangan kamu……..


Dan Allah memurkai bagi kamu: (iaitu) berborak; dan banyak soal; serta meluputkan (membuang) harta.


[Sahih: Muslim: Kitab Al-Aqdhiyah, No: 1715]


Imam Ahmad dan Imam Abu Daud telah meriwayatkan dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan: Bahawa Rasulallah SAW telah bersabda:


Bahawasanya 2 Ahli Kitab mereka berpecah-belah pada agama mereka atas 72 pegangan; dan bahawasanya umat ini bakal berpecah atas 73 pegangan; yakni jatuh tiap-tiap(semuanya) di dalam api neraka kecuali satu (sahaja) dan adalah Al-Jamaah.


[Hasan: Musnad Ahmad, jilid 4, m/s 102; Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, No: 51]


Allah SWT menerangkan dalam ayat ini bahawasanya masyarakat arab yang sangat dekat sebelum ini (ketika Jahiliyyah) dengan menjadikan hamba sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Lalu Allah SWT mengurniakan kepada dengan menyatukan di antara hati-hati mereka dan menghimpunkan mereka di bawah pandangan Tauhid.


Tidaklah patut mereka melupakan permusuhan-permusuhan mereka yang dahulu; walhal Allah SWT telah mengeringkan darah-darah mereka semasa Jahiliyyah. Jikalau tidak kerana nikmat yang dapat menyelamatkan daripada jalan yang membawa akibatnya yang buruk yang telah Allah kurniakan ini, nescaya mereka akan terus menjadi sedemikian rupa.


Penjelasan firman Allah ini menjadi betapa peri pentingnya supaya umat Islam menelitinya kembali. Dan adalah merupakan suatu rahsia kekuatan orang-orang Islam yang bukan dilihat pada ramai bilangan, kemewahan harta kekayaan; walhal atas dasar asas Aqidah dan Keimanan yang tersembunyi pada kesatuan mereka. Dan ini menjadikan pihak musuh tidak dapat meniru gaya yang tersendiri yang ada pada Umat Islam.


Sebenarnya pihak musuh Islam langsung tidak merasa bimbang, apabila umat Islam lebih memandang kepada gaya pemikiran barat yang amat jauh tersasar dari gaya pemikiran atau cara hidup Islam. Apatah lagi dengan cara semangat kebangsaan daripada pemikiran nasinalisme yang tidak menjamin apa-apa penyelesaian dalam umat Islam menghadapi komplot prejudis yang menimpa sebahagian umat Islam yang lain.


Bahkan sebenarnya pihak musuh Islamlah yang mencipta pemimpin-pemimpin nasionalis ini. Dan pemikiran ini sendiri yang lebih melihat kepada ramainya bilangan umat Islam yang diketuai atau dikepalai oleh pemimpin-pemimpin nasionalis ini yang akhir mmbawa kepada kancah pertentangan sesama sendiri oleh di kalangan pemimpin-pemimpin ini yang masing-masing memperjuangkan semangat kebangsaan.


Sewajarnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan Aqidah dan Keimanan. Dan yang lebih membawa umat Islam ke landasan yang betul serta menunjukkan jalan serta membimbing ke arah hukum agama Allah SWT.

Firman Allah SWT yang bermaksud:


Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.


[As-Sajdah: 24]


Menurut As-Syaikh Muhammad Al-Ghazali:


Bahawasanya kelemahan ikatan Ukhuwwah Islamiyyah adalah ancaman buruk. Walhal adalah merupakan suatu jalan (ruangan) atau wasilah kepada masuk campurnya orang-orang bukan Islam, nescaya mereka (pihak musuh) mengambil hasilnya (peluang) agar mengisi atau memenuhi undang-undang rekaan mereka untuk maslahah (kebaikan) mereka. Walhal Islam menjadi rugi pada permulaan dan penghabisannya.


[Nahwu Tafsir Maudhu’ie Li Suaril Quran]


Ya Allah Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihiMu,

bertemu untuk mematuhi (perintahMu),

bersatu memikul beban dakwahMu,

hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatMu,

maka eratkanlah Ya Allah akan ikatannya.

Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalanNya (yang sebenar).

Penuhkanlah (piala) hati ini dengan cahaya RabbaniMu yang tidak kunjung malap.

Lapangkan hati-hati ini dengan limpahan Iman atau keyakinan dan keindahan tawakkal kepadaMu.

Hidup suburkan hati-hati ini dengan ma’rifat (pengetahuan sebenar) tentangMu…

(Jika Engkau mentaqdirkan mati) maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada’ dalam perjuangan agamaMu.

Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong.

Ya Allah perkenankanlah permintaan ini.

No comments: