Saturday, April 11, 2009

PERSAUDARAAN (UKHUWWAH)



Mengatakan Syaikh Abd Nasir Ulwan: Al-Ukhuwwah adalah ikatan jiwa yang mewarisi perasaan yang mendalam dengan kelembutan, mahabbah, dan penghormatan; setiap orang saling mengikatnya dan ia adalah merupakan daripada ikatan-ikatan aqidah Islam, dan pertalian pada keimanan dan ketaqwaan.


Maka ini adalah merupakan perasaan ukhuwwah yang sebenar, lahir pada jiwa seorang muslim yang benar-benar cerdik di dalam menjadikan sikap-sikap positif daripada saling tolong-menolong atau bantu-membantu, cinta kepada yang lain (utamakan orang lain daripada diri sendiri), kasih-sayang serta salaing maaf-memaafkan di antara satu sama lain.


Dan menjadikan sikap-sikap yang sihat yang jauh daripada tiap-tiap yang boleh membawa mudharat kepada manusia pada diri sendiri , harta-benda, belaian-belaian dengan segala kemuliaan mereka.


Demi sesungguhnya Islam menggalakkan atas ukhuwwah ini pada Allah SWT. Dan di antara ketetapan-ketetapan dan kelaziman-kelaziman pada kebanyakan daripada ayat-ayat Al-Quran dan Hadith-hadith Nabi.


[Tarbiyah Al-Aulad fil Islam, jilid:1,m/s:357]


Persaudaraan (Ukhuwwah) yang Umum: Allah SWT menciptakan manusia semuanya daripada asal yang satu kemudian berbangsa-bangsa, bercerai-berai, berbilang-bilang lisan-lisan dan tujuan-tujuan mereka.


Firman Allah SWT yang bermaksud:


Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.


[Al-Hujuraat; 13]


Maka asas hubungan di antara manusia ini. Bahawasanya tertegak di atas saling berkenal-kenalan dengan tidak berbalah-balahan. Di atas saling bersepakat dengan tidak bermusuh-musuhan. Di atas saling bantu-membantu dengan tidak lawan-melawan.


Ini disebabkan semuanya atas dasar ciptaan asal yang satu. Dan merasa kehidupan pada naungan ketuhanan dengan Tuhan yang satu. Jadi mengapakah manusia saling berbalah-balahan dan bermusuh-musuhan? Mengapakah manusia saling berbunuh-bunuhan dan berlawan-lawanan?


Dan tidak mungkin manusia hidup pada satu hakikat yang asal. Kerana mereka inginkan hidup yang paling utama pada satu hakikat ketuhanan, lalu mereka kenal apa itu erti ketaqwaan yang merupakan asas yang paling utama di kalangan diri manusia itu sendiri. Bukanlah melihat pada jenis tubuh badan, rupa paras, rupa bentuk, warna kulit atau pada lisan percakapan mereka sendiri. Tapi seluruhnya daripada asal yang satu. Namun begitu, persaudaraan atas dasar keimanan itu adalah dasar yang khusus (terutama) dan tertentu kepada semua yang beragama Islam.


Persaudaraan Atas Dasar Keimanan


Adalah merupakan ikatan yang lebih kukuh daripada demikian itu ialah di antara diri manusia pada sifat insaniyyah yang umum. Dan dengan itu manusia diberi fitrah dengan mencintai terhadap yang setara, serupa dan sebanding. Dan tidak ada sesuatupun yang menjadikan diri manusia itu terikat hatinya dengan manusia yang lain kecuali diri manusia itu terikat dengan aqidah, kefahaman, kesedaran dan menunaikan Ad-Din (cara hidup) Islam yang sempurna pada hatinya.


Firman Allah SWT yang bermaksud:


Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.


[Al-Hujuraat: 10]


Imam Al-Qurthubi mengatakan: Di dalam firman Allah SWT yang bermaksud: {Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara} Maksudnya pada agama dan kehormatan adalah tidak ada pada nasab keturunan. Dan bagi ini dikatakan: Ukhuwwah keagamaan lebih tetap daripada ukhuwwah nasab keturunan. Maka nasab keturunan terputus dengan perbezaan pada agama, adapun ukhuwwah keagamaan tidak akan terputus dengan perbezaan nasab keturunan.


Maka ini adalah satu ikatan atau perjanjian yang mengikat orang-orang yang beriman. Hanya sesungguhnya pertalian aqidah dan keimanan yang terkandung di bawahnya para pengikutnya.


Maka aqidah itu adalah satu-satunya aqidah yang menjamin benar-benar terikat di antara para pengikutnya dengan ikatan ukhuwwah yang bukanlah ukhuwwah palsu lagi dusta bahkan ukhuwwah kecintaan iaitu ukhuwwah dengan Al-Ithar (melebihkan orang lain daripada diri sendiri).


Ukhuwwah pada aqidah dan keimanan adalah merupakan sekuat-kuat daripada ikatan nasab keturunan. Kerana ikatan aqidah tidak boleh hilang dengan hilangnya nasab keturunan. Akan tetapi ikatan nasab keturunan boleh hilang dengan hilangnya aqidah.


Dan menjadi suatu sejarah aqidah ini agar dapat disaksikan bahawasanya bilakah lagi ia menjadi ketetapan pada hati-hati manusia. Betapa Para sahabat RA melakukan dengan sekuat-kuat daripada ikatan nasab keturunan.

Dan sesungguhnya seperti apa yang berlaku di peperangan Badar. Di antaranya:


1- Umar bin Al-Khattab RA membunuh bapa saudara sebelah ibunya sendiri iaitu Al-‘As bin Hisyam bin Al-Mughirah pada hari itu.


2- Dan setelah selesai peperangan . Telah melalui Mus’ab bin ‘Amiir Al-‘Abdari dengan saudaranya Abi ‘Aziz bin ‘Amiir yang telah teluka pada peperangan melawan orang-orang Islam. Telah melalui olehnya dengannya dan salah seorang Al-Ansaar yang sangat-sangat (sakit) tangannya. Lalu mengatakan Mus’ab terhadap orang Al-Ansaar itu: Sangat-sangat (sakit) kedua-dua tangan engkau dengannya. Maka jika di hadapannya suatu kesenangan, (nescaya) mudah-mudahan dapat menebusnya (kesenangan itu) daripada (diri) engkau. Lalu Abu ‘Aziz mengatakan terhadap saudaranya Mus’ab: Apakah ini wasiat engakau denganku? Lalu Mus’ab menjawab: Bahawasanya mana-mana orang Al-Ansaar (adalah) saudaraku bukannya engkau!!!


[Rujuk: Ar-Rahiqul Makhtum bagi Safiur-Rahman Al-Mubarakfuri]


Sesungguhnya datang suatu sunnah yang mulia agar mempastikan pengertian ini dan menjelaskan bahawasanya orang Islam itu mempunyai pakaian jasad yang satu dan anggota badan yang satu. Maka apabila sakit salah satu anggota tubuhnya, (nescaya ) sakit anggota badan yang lainnya.


Sabda Nabi SAW yang bermaksud:


Perumpamaan orang-orang yang beriman adalah pada saling rindu-merindui, belas kasihan, dan kasih-mengasihi di antara mereka seperti perumpamaan satu jasad apabila mengadu (sakit) satu anggota dikalangannya, (nescaya) saling terasa (sakit) padanya semua anggota yang lain dengan keadaan berjaga (tidak tidur malam) dan menjaga (memelihara di antara satu sama lain)


[Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu’man bin Basyir]


Dan sabdanya lagi yang bermaksud:


Orang yang beriman bagi orang yang beriman itu seprti bangunan yang menguatkan sebahagian pada sebahagian yang lain.


[Riwayat Al-Bukhari daripada hadith Abi Musa Al-Asya’ari

(Kitab Al-Adab pada bab pada menyatakan: Saling bantu-membantu sebahagian pada sebahagian yang lain)]


Oleh itu, kita perlulah senantiasa menjaga hubungan persaudaraan sesama Islam atas dasar cinta kerana Allah SWT. Bukan atas dasar yang lain. Waa'Allahu'alam.

No comments: