Wednesday, July 8, 2009

PERINTAH RASULULLAH SAW DENGAN ILTIZAM (WAJIB) BERJEMAAH.

Dari Ibnu Umar mengatakan: Umar bin Al-Khattab telah berkhutbah di hadapan kami. Maka beliau mengatakan: Wahai semua orang! Bahawasanya daku menegakkan pada kamu sebagaimana Rasulullah SAW menegakkan pada kami. Lalu (beliau) mengatakan (sabda Rasulullah SAW): Aku mewasiatkan kepada kamu (ini) terhadap para sahabatku.

Kemudian mereka yang mengikuti mereka (sesudah mereka). Kemudian mereka yang mengikuti mereka (sesudah mereka). Kemudian tersebarnya pendustaan sehingga seorang lelaki yang bersumpah dan tidak ada yang meminta dia bersumpah. Dan seorang saksi yang bersaksi dan tidak ada yang meminta dia bersaksi.

Ketahuilah! Tidak berkhalwat seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah Syaitan. Ke atas kamu (kewajipan) dengan jemaah. Maka bahawasanya Syaitan bersama yang seorang (bersendirian).
Walhal adalah dua orang itu lebih menjauhinya (Syaitan itu). Barangsiapa menghendaki kemewahan hidupnya di dalam Syurga, maka hendaklah melazimi dia berjemaah.

[Riwayat Imam At-Tirmidzi]

Mewajibkan juga memerhatikan jemaah yang sebenarnya mereka dikalangan orang-orang yang bertaqwa di sisi ahli ilmu iaitu mereka yang Allah SWT menyebutkan kepada mereka di dalam sepotong ayat Al-Quranul Karim :

Maksudnya :
(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

[Az-Zumar:9]

Dan sebagaimana lagi Ibnu Mas’ud mengatakan: Bukanlah ilmu itu dengan banyak riwayatnya. Hanyasanya tidak lain ilmu yang merasakan takut. FirmanNya SWT:

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[*].

[Al-Fathir:28]

[*] yang dimaksud dengan ulama dalam ayat Ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

Adalah merupakan suatu nilai yang sangat mahal harganya bagi mereka yang beriltizam dengan jamaah. Alangkah indahnya suatu ungkapan Nabi SAW:

من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

Barangsiapa menghendaki mewah hidupnya di dalam Syurga, maka hendaklah melazimi dia berjemaah.

[Riwayat Imam At-Tirmidzi]

Sesungguhnya menghadkan maksud hadith ini dengan mereka yang berjemaah sebenarnya mereka mengenal Allah SWT dan bersepakat (menerima) Allah SWT pada agama mereka itu walaupun bilangan pada jemaah itu sangat sedikit serta kecil di mata orang.

Adapun Syaitan bersama seorang yang bersendirian dan Syaitan menjauhi bila ada dua orang yang bersama. Apabila lebih ramai daripada itu apatah lagi menjauhi Syaitan itu daripada kita.

Sebenarnya manusia berhajat kepada hidup berjemaah. Lebih-lebih lagi kefasadan yang berleluasa dan kebathilan yang melampaui batas pada zaman kita ini.

Tetapi yang malangnya dan menjadi kesedihannya kadang-kala di kalangan golongan agamawan sendiri yang tidak mahu bersama dengan perjuangan Islam bilamana diajak bersama dengan perjuangan Islam. Sedangkan dikala manusia melakukan kerosakan, maka menjadi kewajipan adanya kumpulan Islam yang memberi peringatan.

No comments: