Thursday, September 4, 2008

HUKUM TERLUPA AL-QURAN

Saya ingin menyatakan sedikit permasalahan dari sudut hukum bagi yang terlupa untuk mengingati Al-Quran itu sendiri. Sebagimana yang telah lalu saya nyatakan kedudukan membaca Al-Quran dan menghafaznya. Namun di situ menjadi dosa pula bagi yang meninggalkannya dan menjadi kesalahan yang amat besar meninggalkannya. Adalah satu kesyukuran atas nikmat Al-Quran itu sendiri bagi yang banyak tilawahnya dan tetap dengan menghafaznya serta kuat menjaganya daripada terlupa. Maka sebenarnya amat berat tanggungan dalam jiwa orang-orang yang sudah ingat Al-Quran dan mudah luput sebagaimana unta yang terlepas daripada ikatannya. Dalam satu riwayat menyebut: [ Maka perumpamaan orang yang ada Al-Quran (hafaz Al-Quran) sebagaimana umpama orang yang mempunyai unta yang diikat. Jika diikat padaya, nescaya peganglah ia (jagalah ia). Jikalau melepaskannya, maka hilanglah ia].

Tiadalah dosa dan pengkhianatan yang amat besar adalah lupa yang menghafaz bagi apa yang dia hafaz. Hatta Al-Imam An-Nawawi mengatakan: [Bahawasanya lupa Al-Quran adalah dosa besar]. Imam Ibn Hajr mengatakan: ["Lupa Al-Quran adalah orang yang lebih besar musibah"]. Mengambil kira daripada sabda Nabi SAW yang bermaksud: [ "Maka tidak aku melihat dosa sangat besar daripada surah sebahagian Al-Quran atau sepotong ayat yang diberikan seseorang, kemudian dia melupakannya"]. Demikianlah riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tarmizi, dan Imam Ibnu Majah.

Abu 'Ubaid meriwayatkan: ["Tidaklah daripada salah satupun yang belajar Al-Quran, kemudian melupakannya kecuali dengan dosa yang akan lebih mengotorinya. Kerana Allah Ta'ala berfirman: [ "Dan apa yang menimpa kamu daripada satu musibah pada apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia sendiri"]. Dan bagi Abi Daud dari Sa'du bin 'Ubadah secara marfu': ["Barangsiapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia melupakan, nescaya Allah menemukan padahal dia itu kudung tangannya"]. Maksud kudung tangan itu adalah dipotong tangannya, diputuskan hujjahnya atau diputuskan kebaikannya.

Apapun perlu diingat beberapa perkara yang perlu kita semaikan dalam jiwa sanubari kita semua. Di antara adanya hikmah beberapa penjelasan berkaitan kepentingan Al-Quran ini untuk dijaga. Adalah menjadi kepastian apabila seseorang itu yang sudah menghafaz Al-Quran supaya dirinya mengelak daripada melakukan maksiat. Kerana dijiwa seseorang yang hatinya bersih dan murni sahaja yang dapat menyemai dan mengisi jiwanya dengan Al-Quran. Wa'Allahu'alam.

Rujukan:
*Al-Laliul Hisan fi 'Ulumil Quran. Karangan Dr. Musa Syahi Al-Lasyin. Dan beliau Penolong Ketua Jami'ah Al-Azhar serta pernah menjadi Ketua Bidang Pengkhususan Hadith. Begitu juga beliau merupakan seorang Profesar Hadith di furu' (cabang) Kuliyah Usuluddin dan beliau adalah merupakan Rais Majlis Sedunia kementerian Agama Mesir.
*Terbitan daripada Persekutuan As-Syar'iyyah Ar-Raisiyyah yang memberi bantuan orang-orang yang bekerja dengan memperjuangkan Kitab Al-Quran dan As-Sunnah Al-Muhammadiyyah yang menyediakan para 'Alim Ulama' Maahad Persediaan Para Da'ie.

No comments: