Thursday, September 4, 2008

KELEBIHAN MENDENGAR AL-QURAN

Keadaan orang yang mendengar Al-Quran dengan tadabbur dan khusyuk miliknya satu ganjaran pahala. Bahkan dikatakan: Si pembaca Al-Quran seperti pemerah susu dan si pendengar itu seperti peminumnya. Sesungguhnya Nabi SAW suka mendengarkan Al-Quran itu sebagaimana suka membacanya. Dan Riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Mas'ud yang mengatakan: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: [ "Bacalah oleh engkau Al-Quran" ]. Lalu aku katakan wahai Rasulullah, apakah aku membaca kepada engkau dan atas engkau ia diturunkan? Sabda Nabi: ["Bahawasanya daku suka untuk mendengarkannya daripada orang selainku"] Lalu aku membacanya daripada Surah An-Nisa' hatta apabila aku sampai sepotong ayat ini yang bermaksud {"Maka bagaimana apabila kami datangkan daripada setiap umat itu dengan ada penyaksi, begitu juga aku datangkan dengan engkau atas segala ini ada penyaksi"}. Lalu Nabi mencelah: ["Cukuplah engkau sekarang (minta berhenti)"]. Lalu aku menoleh padanya tiba-tiba mengalir air mata pada kedua-dua belah matanya.

Daripada yang diketahui ini bahawasanya suka mendengar bukanlah khusus dengan orang yang tidak elok bacaannya. Tetapi mendengar pada hak yang membaca lagi menghafaz itu kadang-kadang lebih utama dan lebih memberi manfaat. Sesungguhnya para Ulama' di dalam membaca dan mendengar manakah yang lebih baik? Adalah yang lebih baik baik kebenarannya meletakkan peranan dalam keadaan takut dan tadabbur serta berpanjangan munafaat dengan semua itu. Maka orang yang bertadabbur dan rasa takut dengan membacanya lebih banyak bacaan pada haknya itu nescaya selebih-lebih baik. Begitu juga orang yang bertadabbur dan rasa takut pada mendengarnya lebih banyak mendengar pada haknya itu nescaya selebih-lebih baik. Dan ini satu perkara ikhtilaf Ulama' dengan para pembaca Al-Quran dan para pendengarnya.

Rujukan:
*Al-Laliul Hisan fi 'Ulumil Quran. Karangan Dr. Musa Syahi Al-Lasyin. Dan beliau Penolong Ketua Jami'ah Al-Azhar serta pernah menjadi Ketua Bidang Pengkhususan Hadith. Begitu juga beliau merupakan seorang Profesar Hadith di furu' (cabang) Kuliyah Usuluddin dan beliau adalah merupakan Rais Majlis Sedunia kementerian Agama Mesir.
*Terbitan daripada Persekutuan As-Syar'iyyah Ar-Raisiyyah yang memberi bantuan orang-orang yang bekerja dengan Kitab (Al_Quran) dan As-Sunnah Al-Muhammadiyyah yang menyediakan para 'Alim Ulama' Maahad Persediaan Para Da'ie.

No comments: